« เลื่อน
FM ย่านความถี่
(ระดับการปรับความถี่)
87.5 MHz-108.0 MHz
(50 kHz)
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้
S/N 30 dB, ความเบี่ยงเบน 22.5 kHz
8.2 dBf
(0.71 μV/75 Ω)
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่รับสัญญาณได้โดยไม่มีเสียงรบกวน
S/N 46 dB, ความเบี่ยงเบน 40 kHz
17.2 dBf
(2.0 μV/75 Ω)
การตอบสนองความถี่
(±3.0 dB)
30 Hz – 15 kHz
S/N 64.0 dB (โมโน)
การแยกสัญญาณสเตอริโอ 40 dB (1 kHz)
AM ย่านความถี่
(ระดับการปรับความถี่)
ย่านความถี่ 1 (MW) / 531kHz - 1602kHz(9kHz)
ย่านความถี่ 2 (SW1) / 2,940 kHz - 7,735 kHz (5 kHz)
ย่านความถี่ 3 (SW2) / 9500 kHz – 10135 kHz / 11580 kHz – 18135 kHz (5 kHz)
การเลือกพื้นที่ช่องสัญญาณ ย่านความถี่ 1 / 9 kHz
ย่านความถี่ 2/3 / 5 kHz
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้
S/N: 20 dB
29 dBμ (28.2 μv):MW
30 dBμ (32 μV) :SW
CD ไดโอดเลเซอร์ GaAlAs
ตัวกรองระบบดิจิตอล (D/A) เพิ่มอัตราสุ่มได้ 8 ครั้ง
ความเร็วรอบสปินเดิล 500~200 รอบต่อนาที (CLV)
ความไม่สม่ำเสมอของสัญญาณ ต่ำกว่าขีดจำกัดที่สามารถวัดได้
การตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม 0.01% (1 kHz)
วิทยุ S/N (dB) 105 dB (1 kHz)
ไดนามิกเรนจ์ 90 dB
การแยกช่องสัญญาณ 85 dB
การถอดรหัส MP3 ตรงตามมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
การถอดรหัส WMA ตรงตามมาตรฐาน WINDOWS MEDIA AUDIO
ระดับสัญญาณช่องต่อพรีแอมป์l(mV)/โหลด -ไม่สมดุล 2500 mV/ 10 kΩ (CD)
อิมพีแดนซ์ช่องต่อพรีแอมป์ (Ω) ≦600 Ω
อิมพีแดนซ์ลำโพง (Ω) 4 – 8 Ω
USB I/F USB USB 1.1 / 2.0 Full Speed
ระบบไฟล์ FAT12 / 16 / 32
กระแสไฟจ่ายสูงสุด DC5V(โลโก้ DC) 1A
การถอดรหัส MP3 ตรงตามมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
การถอดรหัส WMA ตรงตามมาตรฐาน Windows Media Audio
การถอดรหัส WAV PCM-เชิงเส้น
การถอดรหัส FLAC ไฟล์ FLAC (สูงสุด 48kHz/16บิต)
ช่องต่อ AUX การตอบสนองความถี่ 20~20 kHz ±3 dB
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 1000 mV
อิมพีแดนซ์ช่องอินพุต 30 kΩ
AMP กำลังขับสูงสุด 50 W x 4
กำลังขับเต็มแบนด์วิธ
(THD ต่ำกว่า 1%)
22 W x 4
ระดับเสียง เสียงต่ำ 100 Hz ±8 dB
เสียงกลาง 1 kHz ±8 dB
เสียงสูง 12.5 kHz ±8 dB
ทั่วไป แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน
(รับได้ 10.5 – 16 V)
14.4 V
อัตราการใช้กระแสไฟสูงสุด 10A
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ -10°C ถึง +60°C
ขนาดการติดตั้ง
(กว้าง)
(สูง)
(ลึก)
182 มม.
53 มม.
158 มม.
น้ำหนักสุทธิ
(แผ่นตกแต่งขอบและปลอกติดตั้ง: รวมอยู่ด้วย)
1.2 (กก.)

หน้า ระดับสูงสุด