อุปกรณ์มัลติมีเดีย

 • DMX9720XS

  DMX9720XS

  เครื่องรับมัลติมีเดียแบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผล HD แบบลอยตัวขนาด 10.1 นิ้ว

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Wireless Mirroring for Android
  • Hi-Resolution Audio Wireless
  • รองรับกล้อง 4ตัว
 • DMX9021S

  DMX9021Sใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ HD ขนาด 6.8"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Wireless Mirroring สำหรับ Android
  • High-Resolution Audio Wireless
  • USB Type-C
 • DMX8521S

  DMX8521Sใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 7.0"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Wireless Mirroring สำหรับ Android
  • High-Resolution Audio Wireless
  • USB Type-C
 • DDX8020S

  DDX8020S

  อุปกรณ์รับสัญญาณ AV พร้อมจอภาพแบบ WVGA ขนาด 7.0"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Hi-Res Audio
  • USB Mirroring
  • รองรับกล้อง 3ตัว
 • DMX8020S

  DMX8020S

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 7.0"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Hi-Res Audio
  • USB Mirroring
  • รองรับกล้อง 3ตัว
 • DMX820WS

  DMX820WS

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 7.0"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • Hi-Res Audio
  • USB Mirroring
  • รองรับกล้อง 3ตัว
 • DMX7522S

  DMX7522Sใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 6.8"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • USB Mirroring สำหรับ Android
  • รองรับกล้อง 2ตัว
  • แชสซีสั้น
 • DMX7022S

  DMX7022Sใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 6.8"

  • Apple CarPlay / Android Auto™
  • USB Mirroring สำหรับ Android
  • รองรับกล้อง 2ตัว
  • แชสซีสั้น
 • DMX5023S

  DMX5023Sใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WSVGA ขนาด 6.8"

  • จอแสดงผล WSVGA ขนาด 6.8 นิ้ว
  • Apple CarPlay & Android Auto™
  • USB Mirroring สำหรับ iPhone / Android
  • แชสซีสั้น
 • DMX5020S

  DMX5020S

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ WVGA ขนาด 6.8"

  • หน้าจอสัมผัสแบบ
   Capacitive
  • Apple CarPlay /
   Android Auto ™
  • USB Mirroring
   สำหรับ Android
  • แชสซีสั้น
 • DMX1029BT

  DMX1029BTใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมีเดียพร้อมจอภาพ
  WVGA ขนาด 6.8"

  • หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive
  • USB Mirroring สำหรับ Andrid
  • บลูทูธในตัว
  • แชสซีสั้น

ออปชั่น

อุปกรณ์เสริม

หน้า ระดับสูงสุด