อุปกรณ์เสริม

 • KCA-WL100

  KCA-WL100

  สัญญาณ Wi-Fi Dongle แบบ HDMI


 • KCA-RC406

  KCA-RC406

  ต้องซื้อรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
   

 • KCA-BT300

  CA-C3AV

  สายช่องต่อมินิ RCA ของ AV สำหรับช่องสัญญาณเข้า AV ด้านหน้า

หน้า ระดับสูงสุด