อุปกรณ์เสริม

 • cax-ch20

  CAX-CH20

  5 พอร์ต ที่ชาร์จในรถยนต์ USB
  + สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • CAX-HL10QI

  CAX-HL10QI

  เครื่องชาร์จไร้สาย Qi
  + สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • KCA-RC406

  KCA-RC406

  ต้องซื้อรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก

 • KCA-BT300

  CA-C3AV

  สายช่องต่อมินิ RCA ของ AV สำหรับช่องสัญญาณเข้า AV ด้านหน้า

หน้า ระดับสูงสุด