อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

 • KMM-BT304

  KMM-BT304ใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลมัลติมีเดีย

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • Music Mix
  • KENWOOD
   แอประยะไกล
  • ควบคุม Spotify
   ได้เต็มรูปแบบ

ช่อง DIN 1

 • KDC-BT620U

  KDC-BT620Uใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • Music Mix
  • KENWOOD
   แอประยะไกล
  • ควบคุม Spotify
   ได้เต็มรูปแบบ
 • KDC-220UI

  KDC-220UIใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • USB x 1
  • 3 ย่านความถี่ EQ
  • หลายสี
   ความสว่าง
  • 2 ช่องต่อพรีแอมป์ 2.5 V
 • KDC-120U

  KDC-120Uใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • USB x 1
  • 3 ย่านความถี่ EQ
  • หลายสี
   ความสว่าง
  • 2 ช่องต่อพรีแอมป์ 2.5 V

ช่อง DIN 2

 • DPX-5100BT

  DPX-5100BTใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม Din คู่

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • Music Mix
  • KENWOOD
   แอประยะไกล
  • ควบคุม Spotify
   ได้เต็มรูปแบบ
 • DPX-M3100BT

  DPX-M3100BTใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • KENWOOD
   Music Mix
  • การเชื่อมต่อโทรศัพท์ 2 เครื่อง
  • ควบคุม Spotify
   ได้เต็มรูปแบบ

page top