อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

 • KMM-BT306

  KMM-BT306

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

  • บลูทูธในตัว
  • หลากสีสัน ความสว่าง
  • 13 ย่านความถี่ EQ
  • 3 พรีเอาต์ 3.5V

ช่อง DIN 1

 • kdc-bt660u

  KDC-BT660Uใหม่

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • บลูทูธในตัว
  • การส่องสว่างหลายสี
  • 13-Band EQ
  • 3 พรีเอาท์ 3.5V
 • kdc-bt640u

  KDC-BT640U

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • บลูทูธในตัว
  • หลากสีสัน ความสว่าง
  • 13 ย่านความถี่ EQ
  • 3 พรีเอาต์ 3.5V
 • KDC-230UI

  KDC-230UI

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • iPod/iPhone
   การควบคุมโดยตรง
  • 3 ย่านความถี่ EQ
  • หลากสีสัน
   ความสว่าง
  • 2 ช่องต่อพรีแอมป์ 2.5 V
 • KDC-130U

  KDC-130U

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

  • USB x 1
  • 3 ย่านความถี่ EQ
  • หลากสีสัน
   ความสว่าง
  • 2 ช่องต่อพรีแอมป์ 2.5 V

ช่อง DIN 2

 • DPX-5300BT

  DPX-5300BTNEW

  อุปกรณ์รับสัญญาณ 2 DIN USB / CD พร้อม

  • บลูทูธในตัว
  • การส่องสว่างหลายสี
  • 13-Band EQ & DTA
  • 3 พรีเอาท์ 3.5V
 • DPX-5200BT

  DPX-5200BT

  อุปกรณ์รับสัญญาณ 2 Din USB / CD พร้อม

  • บลูทูธในตัว
  • หลากสีสัน ความสว่าง
  • 13 ย่านความถี่ EQ
  • 3 พรีเอาต์ 3.5V
 • DPX-5100BT

  DPX-5100BT

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม Din คู่

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • Music Mix
  • KENWOOD
   แอประยะไกล
 • DPX-M3200BT

  DPX-M3200BT

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

  • บลูทูธในตัว
  • หลากสีสัน ความสว่าง
  • แชสซีสั้น
  • 2 พรีเอาต์ 2.5V
 • DPX-M3100BT

  DPX-M3100BT

  อุปกรณ์รับสัญญาณ USB

  • บลูทูธชนิดติดตั้งมาในตัว
  • KENWOOD
   Music Mix
  • การเชื่อมต่อโทรศัพท์ 2 เครื่อง

หน้า ระดับสูงสุด