DDX9016S

KDC-120U
KDC-120U

อุปกรณ์รับสัญญาณ USB / CD พร้อม

ใหม่

KDC-120U

USB พร้อมใช้งาน

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ
ได้จากอุปกรณ์ USB

ตัวแปลงสัญญาณเพลง สามารถเล่นได้สูงสุด
FLAC 48 kHz/16 บิต
WAV 44.1 kHz/16 บิต
MP3 48 kHz/ 320 kbps
WMA 48 kHz/ 192 kbps

ปุ่มเรืองแสงหลากสี

ไฟ LED สีสันสดใสสามารถปรับให้เข้าคู่กับ
ไฟแผงหน้าปัดสีใดก็ได้

ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

ปุ่มควบคุมเสียงโดยตรงช่วยให้คุณเข้าถึง
เมนูปรับแต่งเสียงได้อย่างว่องไว

และจอภาพ LCD แนวตั้งที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าเดิม
ความสามารถในการมองเห็นระหว่างการขับขี่ในช่วงกลางวัน

หน้า ระดับสูงสุด