KCA-WL100

KCA-WL100

KCA-WL100
KCA-WL100

HDMI™ / Wi-Fi® Dongle
อุปกรณ์เสริมแท้จาก KENWOOD สำหรับ “Air Mirroring”


KCA-WL100

kca-wl100

Air Mirroring คือ โซลูชั่นล้ำสมัยสำหรับการแสดงแอพของ Android หรือ iPhone บนอุปกรณ์รับสัญญาณของ KENWOOD ที่มาพร้อมกับอินเตอร์เฟส HDMI


ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ:
DDX717WBT/M, DDX7017BT/M
DDX916WS/M, DDX9016DABS, DDX9016S/M, DNX8160DABS, DNX8160S/M, DDX716WBT/M, DDX7016BT/M
DDX715WBT/M, DDX7015BT/M, DDX515BT/M, DDX5015DAB, DDX5015BT, DNX4150DAB, DNX4150BT/M

หน้า ระดับสูงสุด