ลำโพง

XR-1800P

ลำโพงแยกชิ้นขนาด 18ซม

(ยกเลิกการผลิต)

XR-1800P
ข้อมูลทางเทคนิคของลำโพง XR-1800P
กำลังอินพุตพีค 330W
กำลังอินพุต RMS 110W
การตอบสนองความถี่ 57Hz – 20kHz
ความลึกในการติดตั้ง 62 มม.

หน้า ระดับสูงสุด