Latest news on counterfeit & List of dealers in Vietnam

Thông báo:

Vừa qua chúng tôi nhận được nhiều khiếu nại về chất lượng của bộ đàm 2 chiều KENWOOD và phát hiện rằng những sản phẩm này chủ yếu là hàng nhái (giả).

Chúng tôi muốn nhấn mạnh với tất cả quý khách hàng rằng hãy mua sản phẩm qua các đại lý chính thức của chúng tôi hoặc các đại lý được chỉ định đại lý chính thức.

Dưới đây là các dòng sản phẩm hiện đang được phân phối chính thức trên thị trường Thương mại Việt Nam:

Sản phẩm Analog
TK-2000 TK-2407 TK-2317 TM-281A
TK-3000 TK-3407 TK-3317 TM-481A
TK-P701 TK-2360 TK-7302 TH-K20A
TK-2307 TK-3360 TK-8302 TH-K40A
TK-3307 TK-7360 TK-90 PKT-03
TK-8360 TM-V71A TK-U100 (UHF)  


Sản phẩm Digital
NX-240 NX-340 NX-740 NX-840
TK-D240 TK-D340 TK-D740 TK-D840

Đối với các dòng sản phẩm không được liệt kê, chúng tôi không thể xác nhận tính thật giả của sản phẩm và các đại lý chính thức của chúng tôi không chịu trách nhiệm xử lý lỗi của các sản phẩm đó. Ngoài ra, những sản phẩm đó chưa được làm thủ tục hợp chuẩn theo quy định và bị nghi ngờ là hàng hóa nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Xin được thông báo thêm rằng trên thị trường hiện cũng có bán những sản phẩm giả y hệt (so với dòng sản phẩm chính thức được bán tại Việt Nam).

Vui lòng liên hệ với các đại lý chính thức của chúng tôi tại Việt nam để xác minh quý khách hiện có đang sử dụng sản phẩm KENWOOD giả hay không.

Stt Đại lý chính thức Địa chỉ liên hệ
1 Công ty cổ phần thông tin mạng
VTC
103 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà nội
Tel: (84-4) 38517265
Fax: (84-4) 38574415
Web: https://www.thegioibodam.vn
2 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển viễn thông Thang Long Số 8, G19 Thành Công, Hà Nội
Tel: (84-4) 37737326
Fax: (84-4) 37737327
Web: https://hanoitel.com
3 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Bảo 146 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, tp.HCM
Tel: +848 38308011
Fax: +848 38308180
Web: https://www.bodamdixa.com
4 Công ty TNHH vô tuyến điện Viên Thông 876 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, tp. HCM
Tel: (84-8) 38 305 137
Fax: (84-8) 38 353 390
Web: https://www.maybodam.com
5 Công ty Cổ phần Viễn Thông Miền Nam Địa chỉ: 958/12 Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện
thoại: +84 - 6291 8468 - 6291 8458;
Fax: 08 - 6291 8456
Website: https://www.vienthongmiennam.com.vn/
6 Công ty TNHH viễn thông Trần Lập Địa chỉ : 333/86 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3833 1484
Fax : (028) 3833 1480
Website : https://www.maybodamtranlap.com

Nếu có những nghi vấn khác, quý khách cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ e-mail: comsales@sg.jvckenwood.com

Notice:

We have received many complaints on the quality of KENWOOD 2 way radios and findings are that these are mostly counterfeit (fake) products.

We would like to highlight to all our dearest customers that please purchase through our official dealers or sub-dealers that are recommended by them.

The following models are the currently officially sold in Vietnam Commercial market:

Analog models
TK-2000 series TK-2407 series TK-2317 series TM-281A series
TK-3000 series TK-3407 series TK-3317 series TM-481A series
TK-P701 series TK-2360 series TK-7302 series TH-K20A series
TK-2307 series TK-3360 series TK-8302 series TH-K40A series
TK-3307 series TK-7360 series TK-90 series PKT-03 series
TK-8360 series TM-V71A series TK-U100 (UHF) series  


Digital models
NX-240 series NX-340 series NX-740 series NX-840 series
TK-D240 series TK-D340 series TK-D740 series TK-D840 series

For those models that are not listed, we cannot confirm the genuineness of the products and our official dealers are not responsible to handle for the defects. Moreover these products are not TA approved and suspect to be illegally imported into Vietnam.

Please do be informed that there are also fake identical models (official model sold in Vietnam) that are being sold in the market.

Please do contact our official dealers or contact us to verify whether you are being offered counterfeit KENWOOD products.

No Viet Nam Authorized Dealers Address
1 VTC 103 Dang Tien Dong, Dong Da, Ha Noi
Tel: (84-4) 38517265
Fax: (84-4) 38574415
Web: https://www.thegioibodam.vn
2 Thang Long Telecomunication Investment
Development Joint Stock
No. 8, G19 Thanh Cong, Ha Noi
Tel: (84-4) 37737326
Fax: (84-4) 37737327
Web: https://hanoitel.com
3 Tien Bao Trading & Service Company
Limited
146 Nguyen Chi Thanh Street, Dist 10, HCM
Tel: +848 38308011
Fax: +848 38308180
Web: https://www.bodamdixa.com
4 Vien Thong Radio Company Limited 876 DienBienPhu Str, Ward 10, Dist 10, HCM
Tel: (84-8) 38 305 137
Fax: (84-8) 38 353 390
Web: https://www.maybodam.com
5 Southern Telecom Joint Stock Company 958/12 Au Co Road, Ward 14, Tan Binh District, HCMC
Tel: +84 - 6291 8468 - 6291 8458;
Fax: 08 - 6291 8456
Website: https://www.vienthongmiennam.com.vn/
6 Tran Lap Communication Co., Ltd 333/86 Tran Binh Trong Str, Ward 4, District 5th, Ho Chi Minh City
Tel : (028) 3833 1484
Fax: (028 3833 1480
Website: https://www.maybodamtranlap.com

If you have any other doubts, you may also contact us directly at comsales@sg.jvckenwood.com

For all other countries not listed here, please contact JVCKENWOOD Singapore Pte Ptd.