KDC-BT92SD

Dane techniczne pliku audio

O AAC, MP3 oraz WMA

Odtwarzany plik AAC/MP3/WMA (zwany w dalszej treści plikiem audio) oraz format nośnika posiadają następujące ograniczenie. Plik audio, który nie jest zgodny ze specyfikacją, może nie być odtwarzany normalnie, bądź nazwy pliku lub foldera mogą nie być prawidłowo wyświetlane.

Odtwarzany plik audio

MP3 Rozszerzenie .mp3
Format Plik MPEG 1/2 Audio Layer 3
Szybkość transferu bitów 8-320 kb/s / zmienna przepływność
Częstotliwość próbkowania 8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Joint STEREO
Tagi ID3 (Wer. 1) Wer. 1.0/1.1 (Tytuł/Wykonawca/Album)
Tagi ID3 (Wer. 2) Wersja 2.2/ 2.3/ 2.4 (Tytuł/Wykonawca/ Album : Bez obsługi wyświetlania obrazów.)
WMA Rozszerzenie .wma
Format Plik zgodny z formatem Windows Media Audio
(Za wyjątkiem pliku w formacie Windows Media Player 9 lub nowszego z nowymi funkcjami)
Szybkość transferu bitów 32-192 kb/s / zmienna przepływność
Częstotliwość próbkowania 32/44,1/48 kHz
Plik DRM
Profesjonalny
Kompresja bezstratna
Język mówiony
Tag WMA (Opis zawartości) (Tytuł/ Wykonawca)
Tag WMA (Rozszerzony opis zawartości) (WM/Tytuł albumu)
AAC-LC Rozszerzenie .m4a
Format Plik ".m4a" zakodowany w formacie AAC-LC. *1
Szybkość transferu bitów 8-320 kb/s
Częstotliwość próbkowania 8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Plik DRM
2 kanały
Wiele kanałów
Tagi ID3 (Wer. 2)
iTunes m4a Meta-data (Informacje o utworze) (Tytuł/ Wykonawca/ Album)

Nie dodawaj rozszerzeń do plików innych niż audio. Jeżeli to zrobisz, plik, który nie jest plikiem audio, będzie odtwarzany z tak dużym szumem, że może uszkodzić głośnik.

Pliki zabezpieczone przed kopiowaniem nie będą odtwarzane.

Czasem plików audio nie można odtworzyć z powodu ustawień oprogramowania kodującego, rodzaju urządzenia USB i/lub okoliczności nagrywania.

Urządzenie może nie być kompatybilne z ulepszeniami standardu formatu kompresji i dodatkowymi specyfikacjami.

Czasami czas odtwarzania nie jest wyświetlany poprawnie w zależności od warunków nagrywania pliku audio.

Funkcja Supreme nie jest stosowana do utworów nagranych ze zmienną przepływnością.

*Plik 1 AAC odpowiada plikowi MPEG4 AAC (.m4a) zakodowanemu przez iTunes.

Systemy przechowywania odtwarzalnych plików multimedialnych

CD-R/RW System plików (Windows) ISO 9660 poziom 1/2
ISO 9660 poziom 3
Romeo
Joliet
Długa nazwa pliku
System plików (Macintosh)
System plików (UNIX)
Wielosesyjne *1
Urządzenie USB System plików (Windows) *2 FAT16
FAT32
System plików (Macintosh)
System plików (UNIX)
Karta SD System plików FAT16
FAT32

CD-RW szybko formatowane z użyciem oprogramowania do nagrywania nie mogą być odtwarzane.

W przypadku nagrywania całej pojemności płyty CD-R/RW, oprogramowanie nagrywające jest ustawione na "Disc at once".

Zaleca się nagrywanie płyt CD-R/RW w systemie plików Joliet. W przypadku innych systemów plików, w niektórych konfiguracjach pliki mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

*1 W przypadku płyt z plikami audio/CD-DA, odtwarzany jest tylko pierwszy nagrany system plików.

*2 Wiele partycji: Niekompatybilne (niektóre urządzenia USB mogą mieć wiele partycji, które będą niewidoczne w systemie operacyjnym Windows.)

Kiedy nie można odtworzyć płyty CD-R/RW w formacie CD-ROM MODE 2 (XA), należy nagrać płytę ponownie używając formatu CD-ROM MODE 1.

Ograniczenie struktury pliku i folderu

CD-R/RW Maksymalna liczba poziomów katalogu 8
Maksymalna liczba folderów 50
Maksymalna liczba plików w folderze 255
Maksymalna liczba plików i folderów 512
Urządzenie USB
Karta SD
Maksymalna liczba poziomów w folderze 8
Maksymalna liczba folderów (w urządzeniu) *1 255
Maksymalna liczba plików (w folderze) 255
Maksymalna liczba plików i folderów (w urządzeniu) 65025

Odtwarzanie może rozpocząć się po pewnym czasie w zależności od sposobu nagrania czyli zorganizowania plików i struktury folderów.

*1 Obejmuje folder główny (folder na najwyższym poziomie). Liczba folderów pokazanych w twoim komputerze jest mniejsza od niego o 1.

Maksymalna liczba znaków

Nazwa pliku/folderu 64 znaki (Joliet: 32 znaki)
Tagi MP3 ID3 Wer.1.x 30 znaków
Wer.2.x 60 znaków
Własność treści WMA 60 znaków
Informacja o utworze AAC 60 znaków

Ilość znaków zależy od ilości bajtów.

Nazwa pliku/folderu obejmuje liczbę znaków włącznie z rozszerzeniem.

To urządzenie może wyświetlać następujące wersje tagów MP3 ID3: wersje 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

Tag AAC ID3 nie może być wyświetlany.

Kolejność odtwarzania plików audio

Pliki audio odtwarzane są w kolejności ich zapisu na płycie CD przez oprogramowanie nagrywające. Możesz ustawić kolejność odtwarzania poprzez wprowadzenie kolejnych numerów do odtwarzania od "01" do "99" na początku nazwy pliku.

Pliki audio są odtwarzane według kolejności alfabetycznej nazw plików. Można zmienić kolejność odtwarzania poprzez ponumerowanie plików w folderze. (Urządzenie USB/ Karta SD)

Przykład

Folder : Folder
Audio file : Plik audio

Do góry Do góry

O urządzeniu USB

Uwagi dotyczące wykorzystania urządzenia USB

Ten produkt może odtwarzać pliki audio zapisane w pamięci flash i w cyfrowym odtwarzaczu audio, jeśli te urządzenia są wyposażone w port USB (takie urządzenia nazywane są w tym dokumencie urządzeniami USB).
Istnieją następujące ograniczenia dotyczące rodzajów i stosowania dostępnych urządzeń USB:

Dostępne urządzenia USB

Standard USB USB 1.1 / USB 2.0
Prędkość przesyłu Pełna (Full speed) (Maks. 12 Mb/s)
Klasa USB Klasa pamięci masowej (urządzenie MSC)
Podklasa USB SCSI
Protokół Tylko zbiorczy (Bulk)
Zasilanie Maks. 1 A

Klasa pamięci masowej USB:
Urządzenia USB, które są rozpoznawane przez komputery PC jako pamięć zewnętrzna, bez potrzeby korzystania ze specjalnych sterowników lub oprogramowania.

Zapytaj sprzedawcę, czy urządzenie USB jest zgodne ze specyfikacją pamięci masowej USB.

Korzystanie z niekompatybilnego urządzenia USB, może prowadzić do niepoprawnego odtwarzania lub wyświetlania pliku audio.
Nawet w przypadku korzystanie z urządzenia USB spełniającego powyższe wymogi, może zdarzyć się, że pliki audio nie będą odtwarzane poprawnie w zależności od typu i stanu urządzenia USB.

Niektóre z funkcji są ograniczone w niektórych urządzeniach USB.

Nie gwarantuje się normalnego funkcjonowania i zasilania wszystkich urządzeń USB.

Informacje dotyczące podłączania urządzenia USB

W przypadku podłączania urządzenia USB, zaleca się korzystanie z CA-U1EX (Maks. 500 mA: opcja).

Nie gwarantuje się normalnego odtwarzania w przypadku korzystania z kabla, który nie jest kompatybilnym kablem USB. Podłączenie kabla o całkowitej długości przekraczającej 5 m, może prowadzić do niepoprawnego odtwarzania.

Nie można podłączyć urządzenia USB poprzez koncentrator (hub) USB.

Zainstaluj urządzenie USB w miejscu, w którym nie będzie ono przeszkadzało w poprawnym prowadzeniu pojazdu.

Nie pozostawiaj urządzenia USB w pojeździe przez dłuższy czas. Urządzenie może ulec odkształceniu lub uszkodzeniu z powodu działania bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury itp.

Wykonuj kopie bezpieczeństwa plików audio używanych w tym urządzeniu. Pliki mogą zostać usunięte w pewnych okolicznościach pracy urządzenia USB.
Producent nie wypłaca odszkodowań za wszelkie straty wynikające z faktu usunięcia zapisanych danych.

Jeśli nie korzystasz z urządzenia USB, nie zdejmuj pokrywy.

Do góry Do góry

O karcie SD

Dostępna Karta SD

Kompatybilne karty SD Karta SD, karta SDHC, karta miniSD, karta miniSDHC, karta microSD, karta microSDHC
Pojemność Maks. 32 GB

To urządzenie odtwarza karty pamięci SD/SDHC zgodne ze standardem SD lub SDHC.

W celu używania karty miniSD, miniSDHC, microSD lub microSDHC potrzebna jest specjalna przejściówka.

Karta MultiMedia Card (MMC) nie może być używana.

Danych zapisanych w formacie audio SD nie można odtworzyć.

Do góry Do góry