TK-2207/3207

VHF/UHF FM Portable Radios TK-2207/3207