Portables

 • NX-5200/5300/5400

  NX-5200/5300/5400

  NEXEDGE® VHF/UHF/700-800MHz DIGITAL TRANSCEIVER

 • TK-5210G/5310G

  TK-5210G/5310G

  VHF/UHF Digital P25/FM Conventional Portable

 • TK-5220/5320

  TK-5220/5320

  VHF/UHF P25 Digital & FM Portable Radios

 • TK-5410

  TK-5410

  700/800MHz P25 Digital & FM Portable Radios

 • TK-5410D

  TK-5410D

  700/800MHz P25 Digital & FM Portable Radios

Mobiles

 • NX-5700/5800

  NX-5700/5800

  NEXEDGE® VHF/UHF DIGITAL TRANSCEIVER

 • TK-5710/5810

  TK-5710/5810

  VHF/UHF P25 Digital & FM Mobile Radios

 • TK-5720/5820

  TK-5720/5820

  VHF/UHF P25 Digital & FM Mobile Radios

 • TK-5910

  TK-5910

  700/800 MHz P25 Digital & FM Mobile Radio